دانلود آهنگ رخصتی تا ترک این هستی کنین غلام کویتی پور

جمعه - 11 نوامبر 2022
دانلود آهنگ رخصتی تا ترک این هستی کنین غلام کویتی پور

با ما باشید با سوپرایز بزرگ این ساعت رسانه سانگ ساز 🎶 دانلود اهنگ رخصتی تا ترک این هستی کنین با صدای غلام کویتی پور به همراه تکست و بهترین کیفیت ♪

Download Old Music BY : GHLAM KVYTY PVR | RKHSTY TA TRK AYN HSTY KNYN With Text And 2 Quality 320 And 128 On songsaaz.ir

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎶☠

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎶☠

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎶☠

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎶☠

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎶☠

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎶☠

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎶☠

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎶☠

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎶☠

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎶☠

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎶☠

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎶☠

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎶☠

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

قصه دل دلکش است و خواندنیست 🎶☠

تا ابد این عشق و این دل ماندنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎶☠

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎶☠

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎶☠

خرمنی آتش فراهم میکند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎶☠

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎶☠

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎶☠

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎶☠

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎶☠

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎶☠

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎶☠

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎶☠

خرمنی آتش فراهم میکند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎶☠

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎶☠

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎶☠

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎶☠

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎶☠

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎶☠

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎶☠

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎶☠

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎶☠

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎶☠

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎶☠

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

🎶☠

🎶☠

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎶☠

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎶☠

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎶☠

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎶☠

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎶☠

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎶☠

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎶☠

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎶☠

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎶☠

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎶☠

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎶☠

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎶☠

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎶☠

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

قصه دل دلکش است و خواندنیست 🎶☠

تا ابد این عشق و این دل ماندنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎶☠

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎶☠

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎶☠

خرمنی آتش فراهم میکند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎶☠

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎶☠

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎶☠

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎶☠

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎶☠

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎶☠

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎶☠

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎶☠

خرمنی آتش فراهم میکند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎶☠

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎶☠

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎶☠

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎶☠

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎶☠

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎶☠

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎶☠

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎶☠

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎶☠

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎶☠

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎶☠

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎶☠

ناله عشق است و آتش میزند

🎶☠

🎶☠

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند